Huvudmeny

Razieh Hashemi Sanatgar

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för textilteknologi

Rumsnummer: S441
Telefonnummer: 033-435 4383
E-post: razieh.hashemi_sanatgar@hb.se
Signatur: RASA

Uppdaterad : 2016-03-30