Huvudmeny

Roger Högberg

Undervisningstekniker
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Verkstäder textil

Rumsnummer: T165
Telefonnummer: 033-435 4156
Mobilnummer: 0703-279949
E-post: roger.hogberg@hb.se
Signatur: RHO

Uppdaterad : 2017-02-14