Huvudmeny

Robert Sköld

Universitetsadjunkt vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik
Rumsnummer: E720A
Telefonnummer: 033-435 4757
E-post: robert.skold@hb.se
Signatur: ROSK

Uppdaterad : 2016-08-23