Huvudmeny

Roman Tannenberg

vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för företagsekonomi och textilt management
Rumsnummer: L430
Telefonnummer: 033-435 4374
E-post: roman.tannenberg@hb.se
Signatur: RTA

Uppdaterad : 2016-09-14