Huvudmeny

Rune Fjelldal

Systemförvaltare
Verksamhetsstöd
Utbildningsstöd

Rumsnummer: E416/B718
Telefonnummer: 033-435 4049
Mobilnummer: 0701-866170
E-post: rune.fjelldal@hb.se
Signatur: RUFJ

Uppdaterad : 2017-02-14