Huvudmeny

Sandra Ohlsson

Administratör
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: A218
Telefonnummer: 033-435 4000
E-post: sandra.ohlsson@hb.se
Signatur: SAOH

Uppdaterad : 2017-01-10