Huvudmeny

Sara Björnström

Undervisningstekniker
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Verkstäder textil

Rumsnummer: T462
Telefonnummer: 033-435 4175
E-post: sara.bjornstrom@hb.se
Signatur: SAWI

Uppdaterad : 2017-06-17