Huvudmeny

Stig Abrahamsson

Tekniker vid Verksamhetsstöd, Campusservice och IT
Rumsnummer: U425
Telefonnummer: 033-435 4157
Mobilnummer: 0732-305908
E-post: stig.abrahamsson@hb.se
Signatur: STB

Uppdaterad : 2016-07-14