Huvudmeny

Stig Abrahamsson

Servicetekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: U425
Telefonnummer: 033-435 4157
Mobilnummer: 0732-305908
E-post: stig.abrahamsson@hb.se
Signatur: STB

Uppdaterad : 2017-08-18