Huvudmeny

Stefan Haglund

Systemutvecklare
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B718
Telefonnummer: 033-435 4271
Mobilnummer: 0734-606637
E-post: stefan.haglund@hb.se
Signatur: STHA

Uppdaterad : 2017-02-14