Huvudmeny

Ty Nilsson

Universitetsadjunkt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4427

Mobilnummer: 0702-783856

E-post: ty.nilsson@hb.se

Rumsnummer: C412

Signatur: STN