Huvudmeny

Sausan Al-Dury

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för ingenjörsvetenskap

E-post: sausan.al-dury@hb.se
Signatur: SUAL

Uppdaterad : 2016-10-01