Huvudmeny

Susanne Strömberg Jämsvi

Universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning
Rumsnummer: B609A
Telefonnummer: 033-435 5948
E-post: susanne.stromberg_jamsvi@hb.se
Signatur: SUJ

Uppdaterad : 2016-09-05