Huvudmeny

Teija Fredenlund

Universitetsadjunkt vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa
Rumsnummer: D731
Telefonnummer: 033-435 4713
E-post: teija.fredenlund@hb.se
Signatur: TEFR

Uppdaterad : 2016-07-23