Thomas Johansson - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Thomas Johansson

Akademicontroller

Avdelningschef

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Verksamhetsstöd

Utbildningsstöd

Telefonnummer: 033-435 5949

Mobilnummer: 0722-344205

E-post: thomas_a.johansson@hb.se

Rumsnummer: C409

Signatur: THOM