Huvudmeny

Therése Widar

Administratör
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: A218
Telefonnummer: 033-435 4476
Mobilnummer: 0702-493385
E-post: therese.widar@hb.se
Signatur: THV

Uppdaterad : 2017-03-01