Huvudmeny

Therése Widar

Supporttekniker
Verksamhetsstöd
Campusservice och IT

Rumsnummer: B704
Telefonnummer: 033-435 4476
Mobilnummer: 0702-493385
E-post: therese.widar@hb.se
Signatur: THV

Uppdaterad : 2017-10-18