Huvudmeny

Torbjörn Ljungkvist

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Rumsnummer: L509
Telefonnummer: 033-435 5926
Mobilnummer: 0707-645741
E-post: torbjorn.ljungkvist@hb.se
Signatur: TLJ

Uppdaterad : 2017-04-02