Huvudmeny

Thomas Södergren

Laboratoriekoordinator, teknisk

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4637

Mobilnummer: 0733-530026

E-post: thomas.sodergren@hb.se

Rumsnummer: E415

Signatur: TS