Huvudmeny

Ulrika Norén

Undervisningstekniker
Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Verkstäder textil

Rumsnummer: T454/T455
Telefonnummer: 033-435 4454
E-post: ulrika.noren@hb.se
Signatur: ULNO

Uppdaterad : 2017-06-17