Huvudmeny

Viveka Torell

Universitetslektor

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4198

E-post: viveka.torell@hb.se

Rumsnummer: U327

Signatur: VIBE