Huvudmeny

Viveka Torell

Universitetslektor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för företagsekonomi och textilt management
Rumsnummer: U327
Telefonnummer: 033-435 4198
E-post: viveka.torell@hb.se
Signatur: VIBE

Uppdaterad : 2016-10-26