Huvudmeny

Rachma Wikandari

vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Rumsnummer: D610
Telefonnummer: 033-435 4487
E-post: rachma.wikandari@hb.se
Signatur: WIRA

Uppdaterad : 2016-03-21