Huvudmeny

Högskolans pressmeddelanden skickas via tjänsten Mynewsdesk. Där kan du söka efter äldre pressmeddelanden och se bilder.

OBS! Högskolan i Borås har nyligen genomgått en stor omorganisation. Från och med den 1 juli 2014 är högskolan uppbyggd av tre akademier med ett antal sektioner vardera, samt ett samlat verksamhetsstöd. 

Pressmeddelanden Läs fler pressmeddelanden


​Så kan spårbarhet integreras i textilier

Svartvita tvinnade trådar med olika tät snodd bildar ett mönster i en vävd eller stickad tygbit.


​Har universitetslärare den akademiska frihet som behövs?

Forskares frihet är skyddad i lag, men universitetslärares frihet är mer oklar.


​Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i Skollagen.


​Vad ska konstnärlig grundforskning vara bra för?

Grundforskning har blivit alltmer provocerande i en ökad efterfrågan av innovationer och samhällsnytta.


​Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?

14 procent av patienter vid svenska sjukhus drabbas av en vårdskada under sin sjukhusvistelse – en siffra som oroar.


​Första svenska läroboken om konsumentbeteende

De flesta läroböcker i konsumentbeteende som används i dag är amerikanska.


Vi står upp för det fria ordet på årets Bokmässa

Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås deltar sedan många år i Bokmässan för att möta professionella och den i bred bemärkelse kulturintresserade allmänheten kring demokratiska värden, bildning, samt litteraturens och läsningens betydelse utifrån den forsknings- och utbildningsverksamhet som vi bedriver.


Skolavslutning i kyrkan stark tradition bland svenska folket

Allmänheten vill inte förbjuda skolavslutningar i kyrkan.

Läs fler pressmeddelanden