Huvudmeny

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Hom Dhakal och Mikael Skrifvars

2018-03-14

Förenar styrkor inom nya material

Det ena lärosätet är experter på att framställa biokompositer, det andra på avancerade krocktester. Sedan fem år tillbaka har ett lyckat samarbete utvecklats mellan Högskolan i Borås och University of Portsmouth.

I början på mars var Hom Dhakal, lärare och forskare vid University of Portsmouth och docent vid Högskolan i Borås, på besök i Borås för att föreläsa för studenter på Textilingenjörsutbildningen.

– Vi samarbetar både inom utbildning och forskning och förstärker på så sätt varandra. Till exempel har vi publicerat två gemensamma vetenskapliga artiklar och två-tre stycken manuskript är under arbete, berättar Hom Dhakal.