Huvudmeny

Läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi

Du kan få anpassat stöd under studietiden om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du bland annat få hjälp med:

  • Inläst kurslitteratur (talböcker)
  • Anteckningsstöd
  • Handledning i studiestrategier
  • Handledning i programvaror och appar
  • Handledning i skrivande
  • Förlängd tid vid tentamen

En del av stödet kräver dokumentation som styrker läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

När du är registrerad student kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd via systemet Nais. Läs mer om hur du ansöker.

>Kontakta gärna dyslexipedagogen, för ett samtal om vad det finns för stöd och vad som skulle passa dig. 

Kontakt

Dyslexipedagog
E-post: dyslexipedagog@hb.se

Sidansvarig : CALI

Uppdaterad : 2017-11-30