Huvudmeny

Biblioteket i siffror

Här presenteras statistik för 2016.

OmrådeAntal
Fasta läsplatser 32
Sittplatser totalt 709
Publika persondatorer 205
Öppethållande timmar / vecka 68
Besökare (per år) 284 463
Besökare på webben (IP-besök) 162 663
Totalt bestånd (tryckt) 113 190
Förvärv under året (tryckt) 2 491
Tillväxt (tryckt) -1 975
Tryckta tidskrifter 340
Elektroniska tidskrifter 53 000
Tidningar (tryckta) 5
E-böcker 251 100
Betaldatabaser 107
Sökningar i Summon (discoverysystem)
808 150
Utlån totalt inklusive omlån 39 968
Utlån totalt exklusive omlån 28 234
Fjärrlån inlån 667
Fjärrlån utlån 2 629
Undervisning informationssökning (timmar) 300
Personal totalt personer 20
Personal årsman 19,65
Bibliotekarier 16
Biblioteksassistenter 2
Övrig personal årsman (studenter) 2

 

Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik.