Huvudmeny

Biblioteket i siffror

Här presenteras statistik för 2015.

OmrådeAntal
Fasta läsplatser 32
Sittplatser totalt 709
Publika persondatorer 205
Öppethållande timmar / vecka 68
Besökare (per år) 294 754
Besökare på webben (IP-besök) 175 108
Totalt bestånd (tryckt) 115 165
Förvärv under året (tryckt) 1 779
Tillväxt (tryckt) 500
Tryckta tidskrifter 347
Elektroniska tidskrifter 43 900
Tidningar (tryckta) 5
E-böcker 241 000
Betaldatabaser 105
Sökningar i Summon 786 072
Utlån totalt inklusive omlån 43 648
Utlån totalt exklusive omlån 30 123
Fjärrlån inlån 842
Fjärrlån utlån 3 068
Undervisning informationssökning (timmar) 278
Personal totalt personer 21
Personal årsman 20,65
Bibliotekarier 19
Biblioteksassistenter 2
Övrig personal årsman (studenter) 2

 

Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik.