Huvudmeny

Aktiviteter och projekt för nyanlända

Högskolan har flera pågående aktiviteter och projekt som syftar till att hjälpa människor som är nyanlända till Sverige. Här får du en kort information om de olika insatserna. Om du vill veta mer kontakta respektive ansvarig.

Akademikerspåret

Akademikerspåret är en tillfällig arbetsgrupp i ledning av prorektor Martin Hellström. Syftet är att se vilka insatser högskolan kan göra för att aktivt bidra till att hjälpa människor på flykt samt att samordna det arbete som görs.

Läs mer i nyheten "Högskolan hjälper människor på flykt.

AnsvarigMartin Hellström

Praktikplatser för nyanlända

Enligt regeringsbeslut ska statliga myndigheter tillhandahålla praktikplatser för nyanlända inskrivna vid arbetsförmedlingen. Projektet ska pågå under tre år och redovisas till Statskontoret. HR-avdelningen på högskolan har tagit fram tänkbara praktikplatser och Arbetsförmedlingen matchar lämpliga arbetssökande till platserna. Under hösten kommer platserna att tillsättas.

Ansvarig:  Birgitta Alfraeus

Studentpraktik för nyanlända

Högskolan kommer att öppna upp några kurser för nyanlända som vill pröva på/återanknyta till akademin. Deltagarna kommer inte att räknas som studenter utan som långtidsbesökande och får således inga formella kurspoäng. Arbete pågår med att hitta lämpliga kurser, förutsättningen är att de ges på engelska och att kursansvariga ser möjligheter att öppna upp kurserna. Insatsen samordnas av arbetsgruppen Akademikerspåret.

Ansvariga: Veronica Trépagny och Martin Hellström

Invandrarakademin

Invandrarakademin är en pågående verksamhet på högskolan där utländska akademiker får förberedande introduktionsutbildning och vägledning. Högskolan har beslutat att ha intag både under våren och under hösten vilket medför att ytterligare cirka 25 studenter kan beredas plats.

Se film om Invandrarakademin (länk till Youtube)

Läs mer om Invandrarakademin

AnsvarigMajid Jaffari

Scholars at risk

Scholars at risk, SAR, är ett internationellt nätverk som syftar till att hjälpa forskare och akademiker som lever och verkar i länder där krig, terror och/eller hot mot demokratin är överhängande. Högskolan är medlem i nätverket.

Läs mer på SARs webbplats (extern länk)

SAR-Sverige medverkar på Bokmässan. Läs mer.

Ansvarig: Kim Bolton 

Nyanlända sjuksköterskor

Inom akademin för vård, arbetsliv och välfärd pågår ett aktivt arbete med insatser för nyanlända sedan 2015. En arbetsgrupp har i samråd med vårdverksamheter i närregionen skapat en tänkbar modell för kunskaps- och lämplighetsprov för nyanlända sjuksköterskor utanför EU/ESS. Det pågår även diskussioner om insatser för förberedande validerings- och utbildningssatsningar för sjuksköterskor med utländsk examen. Ett annat område som gruppen utreder är att kunna erbjuda olika typer av kompetenshöjande utbildningar.

Ansvariga: Ingela Höglund och Kristina Nässén.

Besök på mötesplatser

Högskolan besöker olika frivilligorganisationer som har mötesplatser för nyanlända, till exempel Hässleholmens kyrka och Korskyrkan. Besöken har som syfte att informera allmänt om högskolan och högre studier, samt mer specifikt om validering och invandrarakademin.

Läs mer i nyheten "Högskolan besökte språkcafé för nyanlända flyktingar"

AnsvarigMajid Jaffari

Integration Tranemo

Tranemo kommun har startat ett projekt om integrering av nyanlända. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för enskilda individer att bo och verka i kommunen och en viktig faktor för detta är att kunna ha sysselsättning från första dagen. Högskolans rektor, Björn Brorström, ingår i projektets Advisory board, och har bloggat om projektet. Läs bloggen här.   

Läs mer om Integration Tranemo (extern länk)

Ansvarig: Tranemo Kommun. Kontakt på högskolanBjörn Brorström, rektor.

Konfektion 4.0

Science Park Borås har fått projektmedel från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden till initiativet ”Konfektion 4.0”. Genom att skapa en ny konfektionsfabrik i Borås ska man ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion.

Läs mer

Kontakt: Science Park, Moa Nilsson

Social Impact Lab

Drivhuset och Högskolan i Borås har arbetat fram en modell för att arbeta med konkreta projekt från lokala organisationer kopplat till nyanlända och tillsammans med Studentkåren och Borås stad vill man tillvarata studenters kompetens och engagemang i frågorna.

Kontakt Drivhuset: Sofia Lidenhed, tf Verksamhetschef  0767-742203
Nicklas Hagström, affärsutvecklare 0739-096672