Huvudmeny

Avtackning av Martin Hellström

Välkommen på avtackning av Martin Hellström.

Vid årsskiftet lämnar han Högskolan i Borås för att börja som rektor vid Högskolan Väst.

Datum: 15 december
Tid: 15:30
Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås

Avtackningen börjar med en föreläsning av Martin Hellström: Globalisering och innovation på sent 1100-tal: Medeltidens tyska berättelser om Alexander den Store. Föreläsningen följs av mingel, tal och lättare tilltugg i Vardagsrummet utanför Biblioteket.

Om du vill hålla tal, var vänlig och anmäl detta till toastmaster Jenny Johannission via e-post: jenny.johannisson@hb.se

Uppgifterna i formuläret behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att läggas till i en databas som Kommunikation har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka lokal och planera för mat. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma eller restaurang.

Uppgifterna skickas även som e-post till ansvarig för evenemanget.