Huvudmeny

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som kommunikationsavdelningen på högskolan har tillgång till. Syftet är att hämta in uppgifter för att få en uppfattning om antalet personer som kommer på arrangemanget samt att säkerställa att maten räcker och kan serveras med hänsyn till allergier och andra önskemål.

Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftslagen.

Tillbaka till sidan för anmälan