Huvudmeny
Days of Knowledge

Days of Knowledge

Årets Days of Knowledge blev något alldeles extra med tre dagars firande.

Fakta om Days of Knowledge
Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad.

Days of Knowledge är en högtid som firar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. I år pågick arrangemanget under tre dagar.

16 oktober – Seminarium: Regional företagsutveckling och tillväxt i ljuset av Agenda 2030

Högskolan bjöd in till seminarium där spänningsfältet mellan regional tillväxt och en hållbar utveckling belystes. Seminariet avslutades med diplomering av kurser vid högskolan som har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment samt utdelning av stipendium för vidare utveckling av tidigare diplomerade HU-kurser.

17 oktober – Days of Entrepreneurship

Days of Entrepreneurship arrangerades av Drivhuset med syftet att stimulera och inspirera till ökat entreprenörskap och kreativt tänkande. För första gången gick nu Days of Knowledge in som en del i detta arrangemang och delade ut stipendier till examensarbeten inom hållbar utveckling.

18 oktober – Days of Knowledges avslutande middag

På kvällen arrangerades en tillställning för speciellt inbjudna gäster där Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delade ut bidrag till forskningsprojekt samt sociala medier-priset till årets vinnare Viralgranskarens redaktörer Åsa Larsson och Hugo Ewald.

Läs mer

2017: Days of Knowledge hyllar forskning och utbildning
Läs nyheten där 2017-års bidragsmottagare presenteras. 

2016: Days of Knowledge 2016 – en dag i kunskapens tecken
Läs också nyheten där 2016-års bidragsmottagare vid Högskolan i Borås presenteras.

2015: Utbildning och forskning hyllades under Days of Knowledge

2014: Maria Wetterstrand inledde första "Days of Knowledge"

Logotyper för Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad.