Huvudmeny
Forskar Grand Prix 2016

Forskar Grand Prix 2017

Välkommen till tävlingen där forskare på mycket kort tid presenterar sin egen forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt.

En expertjury och publiken bedömer insatserna och utser tillsammans en vinnare.

Tävlingen ägde rum första gången hösten 2014 i Borås och går av stapeln för fjärde året 2017. För första gången kommer Högskolan i Borås i år att hålla tävlingen på dagtid med inbjudna gymnasieelever i publiken. Men tävlingen är fortfarande öppen för alla att besöka. Fri entré!

När: Fredag 29 september
Tid: 13:00-14:30
Plats: Sal M204, Högskolan i Borås (salen ligger i Balder, samma byggnad som Biblioteket). Karta över högskolans campus. Karta i  pdf
Anmälan: Skolklasser anmäler sig i formuläret nedan. Övriga gäster behöver inte anmäla sig.

Forskar Grand Prix Borås är en del i högskolans program för ForskarFredag.


Anmälan Forskar Grand Prix (för skolklasser)


Tävlande forskare

Lina Palmér

Universitetslektor i vårdvetenskap
Forskar om amning ur kvinnors perpsektiv

Är amning enbart biologi eller kultur? Nej så enkelt är det inte. Amning är existens. 

Jag forskar om kvinnor, bröst och amning. Jag ställer frågor som: Vad innebär amning för kvinnor? Vad betyder det för kvinnor när det är svårt att amma?  Amningsrädsla – finns det och vad innebär det? Och hur kan existensfilosofisk och feministisk teori hjälpa mig att förstå amningens existentiella dimensioner?

Jag studerar amning utifrån kvinnors perpsektiv med utgångspunkt i ämnet vårdvetenskap. Min forskning tar sitt vetenskapsteoretiska avstamp i en livsvärldsteoretisk ansats med kvinnors amningsberättelser som grund.  Min forskning visar att amning är ett komplext fenomen som är mer än enbart en biologisk anpassning eller en kulturell företeelse. Amning berör och väcker existentiella aspekter av att vara kvinna och mamma, både när den är välfungerande och svår. Min forskning lyfter fram amning som en existentiell företeelse som har betydelse för moderskapet. I amningsrelationen finns en sårbarhet och ett ömsesidigt beroende som har en kraftfull existentiell potential för mamman och barnet. Med feministiska glasögon belyser jag hur kvinnor som vill amma är utsatta för amningsförtryck och att amning bör förstås som en kvinnas rättighet i stället för skyldighet. 

Anita Radon

Forskar inom Handel och IT

Julia Pennlert

Forskar inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Adrian Zehtraeus

Forskar inom Re:Textile

Läs mer

Deltävlingar i Forskar Grand Prix (extern länk)

När Boråsforskare vann Stockholmsfinalen 2016 (extern länk)

När Boråsforskare vann Stockholmsfinalen 2015 (extern länk)

Film om Forskar Grand Prix Borås 2014.  (Youtube)

Vad gör Högskolan i Borås på ForskarFredag.

Kontakt

Frågor eller funderingar? Kontakta anna.kjellsson@hb.se eller therese.anderssson@hb.se.


Forskar Grand Prix arrangeras i Sverige av Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden FormasForteVinnova och Vetenskapsrådet. Deltävlingarna anordnas av en rad lokala arrangörer som en del av den nationella vetenskapsfesten ForskarFredag. Vinnarna från varje regional tävling möts i en nationell final i Stockholm i november.

Tävlingen är en bearbetad version av Norges Forsker Grand Prix, som i sin tur är utvecklad från ett koncept skapat av Center for Kunst og Videnskab vid Syddansk Universitet i Danmark.