Låna en forskare - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Låna en forskare 2017

Vad gör en forskare? Varför blir man forskare? Och vad kan man forska om? Forskare är egentligen helt vanliga människor men med ovanligt spännande jobb. Vill du låna en forskare till ditt klassrum den 29 september så att han eller hon kan berätta mer?

Här kan du läsa om vilka forskare du kan låna och vad de sysslar med. Forskaren lånas ut i 30-60 minuter.

Obs! Stängt för bokning, men hör gärna av dig om du är intresserad av den här typen av aktiviteter framöver.

MaritaMarita Cronqvist

Forskar om pedagogik

Hur hänger kunskap ihop med hur man lär känna varandra i en grupp? Och hur gör man så att alla är delaktiga i en grupp utifrån hur man är som person? Detta diskuterar gärna Marita som också forskar om vad blivande lärare menar att det innebär att ta ett etiskt ansvar för elever i undervisningen. Hur kan det visa sig i handlingar och hur lär sig blivande lärare att ta ansvar? Dessutom är hon en forskare som gillar att löpträna. 
Fredrik StåhlFredrik Ståhl

Forskar om genetik

Träffar gärna klasser från årskurs 4 och uppåt.

Hur kan man förbli frisk även när man blir mycket gammal. Är det generna som är det viktiga eller är det hur man lever eller är det lite av båda? Forskargruppen Fredrik arbetar i frågar äldre om deras liv och tittar på vilka gener de har och försöker på så sätt ta reda på hur det hänger samman. För övrigt är han helt galen i rymdforskning - ju knepigare ju bättre!


Mats JohanssonMats Johansson

Forskar om textilteknologi / hållbarhet

Hur kan det gå åt 10 000 liter vatten för att få fram 1 kg bomull? Varför säger vi att tyger andas? Hur kan en elbil vara ett dåligt miljöval (inte så textilt men ändå)? Forskning och utveckling av nya material och processer
för att tillverka tyger på bättre sätt med mindre resursanvändning i fokus, är ett viktigt område på sektionen för textilteknologi. Förutom hållbarhetsfrågor så ägnar sig Mats också åt komfort och funktion, och en hel del smarta textilier, till exempel en duk man kan spela musik på!Ulla Lindberg

Ulla Lindberg

Forskar om handel och konsumtion

Träffar gärna klasser från årskurs 9 och uppåt.

Dörrar på kylar i affärer minskar energiförbrukningen drastiskt. Men gör det att kunderna handlar mindre? Jag undersöker kundernas upplevelser och beteenden i butiker när de köper kyld mat.
Björn hammarfeltBjörn Hammarfelt

Forskar om utvärdering, vetenskaplig kommunikation, vetenskapssociologi

Jag intresserar mig för hur forskningens kvalité kan mätas, och hur denna mätning påverkar forskare. Det kan röra sig om rankningar av olika slag, eller räknande av publikationer. Ett generellt mönster vid mätning av prestationer är att den som bedöms börjar prestera enligt de kriterier som ger ”poäng” snarare och detta kan leda till att arbetsuppgifter som tidigare varit viktiga överges. En sådan utveckling syns även i andra verksamheter som polis eller sjukvård, och ett övergripande mål med min forskning är att förstå hur ”utvärderingssamhället” påverkar oss som organisationer och individer. Jag är också intresserad av kvanitifering mer generellt, och då inte minst ideér kring det  mätande jaget (Quantified self).

Jag blev forskare för att jag är nyfiken, vill veta hur saker fungerar och gillar att styra över min eget arbete.

Tobias RichardsTobias Richards

Forskar om energi

Min forskargrupp studerar möjligheter att nyttiggöra energin som finns i avfall och rester genom så kallade termiska processer. Detta innebär metoder vid höga temperaturer. Det kan vara att undersöka hur fort reaktionerna går och vad som bildas vid olika temperaturer. Vi har forskning på flera olika nivåer från enstaka atomer, via laboratorieförsök och mätningar på fullstora anläggningar till hela system. För avfall är det viktigt att veta hur det ska det behandlas för att få ut en så stor nytta som möjligt och samtidigt förstöra eventuella gifter och smittoämnen. Vi arbetar med olika aktörer men både näringsliv och samhälle är viktiga. Ett projekt som vi tittar på nu är möjlighet att återvinna blandad plast.

Jag blev forskare för min nyfikenhet på att undersöka vad som händer och att kunna göra skillnad för en bättre värld.

Hanna Maurin SöderholmHanna Maurin Söderholm

Forskar om e-hälsa, ny teknik och IT-stöd för samarbete och informatonshantering

Jag forskar oftast i olika vårdsammanhang som till exempel aktusjukvård eller ambulanssjukvård, där information och kommunikation är väldigt viktigt men också i ett utmanande sammanhang.


Annelie Sundler

Annelie Sundler

Forskar om Människan i vården

Jag forskar om hälso- och sjukvården och hur vården kan bli mer anpassad efter patienternas behov och förutsättningar. Jag har också tittat på vad som gått fel när patienter inte är nöjda med hälso- och sjukvården i anmälningar till patientnämnden och mänskliga rättigheter och rätten till hälsa.

 Jag forskar också mycket om kommunikation och bemötande, särskilt vid vård av äldre personer. Många äldre får idag vård i hemmet, och här finns ett stort behov av vårdpersonal som kan bemöta och kommunicera med äldre personer på ett optimalt sätt.

Maria WolmesjöMaria Wolmesjö

Forskar om socialt arbete

Nyfiken på hur det kan vara att vara forskare och vill bli medforskare för en stund?

Min forskning har främst fokus på ett värdebaserat ledarskapande och chefers förutsättningar att hantera etiska dilemman i socialt arbete, brukarinflytande och anhörigskap. Jag är intresserad av hur en hållbar styrning och organisering och ett hälsofrämjande ledarskapande av vård, omsorg och skola ska se ut i framtiden. Hur påverkar välfärdsteknologi med smarta hus, robotar och digitalisering arbets- och vardagsliv för de som leder, arbetar med och tar del av olika välfärdstjänster?

När jag inte forskar kör jag gärna motorcykel. 


Frågor eller funderingar?
Kontakta Anna Kjellsson, kommunikatör.
Mobil: 0734-61 20 01, e-post: anna.kjellsson@hb.se