Huvudmeny

Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård

Under en heldag i Borås presenteras aktuella projekt och forskningsresultat inom det prehospitala området till nytta för verksamheter inom larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning och primärvård.

Datum och tid: 9 mars 2017, kl. 8:45–17:15
Plats: Sal M402, Högskolan i Borås

PreHospen vid Högskolan i Borås och Forum för Prehospital FoU i VGR bjuder in till Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård.

Prehospital akutsjukvård har genomgått stora förändringar de senaste åren. I takt med att vården blivit allt mer avancerad och kvalificerad har forskningen inom området intensifierats. Mot bakgrund av det presenterar ett 20-tal forskare, doktorander och studenter sina projekt och forskningsresultat som möter vårdens utmaningar.

Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård är ett tillfälle för kompetensutveckling och utbyte för chefer och medarbetare inom olika vårdverksamheter.

Det är kostnadsfritt att delta och lunch ingår.
Välkommen!

Anmäl dig nedan senast 2 mars.

Preliminärt program

Moderatorer: Magnus Andersson Hagiwara och Hanna Maurin Söderblom, båda verksamma vid PreHospen, Högskolan i Borås

8:45 Kaffe och registrering

09:15 Välkommen   
Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

VÅRDANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT
09:25 Compassion in prehospital care [Presentation på eng]
María Jiménez-Herrera, ambulanssjuksköterska, docent, Virgili, Spanien

09:45 Vårdandet av patienter som inte bedöms vara i behov av akut ambulanssjukvård – ambulanssjuksköterskors erfarenheter
Christian Barriento, ambulanssjuksköterska, MSc, Norrtälje

VÅRDBEHOV OCH BEDÖMNING
10:05 Patienter som ofta behöver ambulanssjukvård. Görs det en korrekt bedömning?
Julia Tärnqvist & Erik Dahlén, ambulanssjuksköterskor, MSc, Skaraborgs Sjukhus

10:25 Ambulanssjuksköterskans bedömning av patienter med misstänkt stroke
Elin Andersson, ambulanssjuksköterska, MSc, Södra Älvsborgs Sjukhus & Annelie Sundler, bitr. professor

10:45 Bensträckare (15 min)

ARBETSMILJÖ
11:00 Att hantera stress i prehospital vård – ambulanssjuksköterskors strategier
Dan Bohström, ambulanssjuksköterska, MSc, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

11:20 Belastning i samband med förflyttning av patienter: Jämförelse mellan två bårsystem
Martin Huldin & Jonas Kängström, ambulanssjuksköterskor, BSc, Södra Älvsborgs Sjukhus

11:40 Arbetsrelaterad stress i ambulanssjukvård
Kåre Karlsson, ambulanssjuksköterska, doktorand, Skaraborgs Sjukhus

12:00 Lunch (1 tim 15 min)

KVALITETSREGISTER TILL STÖD FÖR VÅRD OCH FORSKNING
13:15 Ett svenskt ambulansregister under uppbyggnad

Glenn Larsson, ambulanssjuksköterska, doktorand, Ambulanssjukvården Halland

13.35 Väststroke – Svenskt strokeregister
Katarina Jodd, överläkare, Neurologen Sahlgrenska Universitetssjukhuset

DATORSTÖD OCH PATIENTSÄKERHET
13:55 1177 Vårdguiden på telefon – kontakt dygnet runt

Ann-Louise Andersson, sjukvårdsrådgivning 1177 Vårdguiden

14:15 Beslutstöd på larmcentral vid bröstsmärtor
Nina Rawshani, akutläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

14:35 Kaffe (35 min)

HÄNVISNING OCH PATIENTSÄKERHET
15.10 Fortsatt egenvård prehospitalt – ur ett patientsäkerhetsperspekti
v
Jakob Lederman, ambulanssjuksköterska, doktorand KI

HJÄRTSTOPP OCH HLR
15:30 Unika forskningsprojekt vid hjärtstopp utanför sjukhus
Andreas Claesson, ambulanssjuksköterska, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm

15:50 Passivt benlyft vid HLR. Gör det någon nytta?
Christer Axelsson, ambulanssjuksköterska, bitr. professor, SU, PreHospen/Högskolan i Borås

16:10 Avslutning
Moderatorerna

16:30-17:15 Mingel med snittar

Anmälan