Huvudmeny

Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård

Under en heldag i Borås presenteras aktuella projekt och forskningsresultat inom det prehospitala området till nytta för verksamheter inom larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning och primärvård.

Datum och tid: 9 mars 2017, kl. 8:45–17:15
Plats: Sal M402, Högskolan i Borås

PreHospen vid Högskolan i Borås och Forum för Prehospital FoU i VGR bjuder in till Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård.

Prehospital akutsjukvård har genomgått stora förändringar de senaste åren. I takt med att vården blivit allt mer avancerad och kvalificerad har forskningen inom området intensifierats. Mot bakgrund av det presenterar ett 20-tal forskare, doktorander och studenter sina projekt och forskningsresultat som möter vårdens utmaningar.

Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård är ett tillfälle för kompetensutveckling och utbyte för chefer och medarbetare inom olika vårdverksamheter.

Aktuella teman för 2017:

  • Patientens vårdbehov
  • Hänvisning till primärvård och egenvård
  • Arbetsmiljö
  • Kvalitetsregister
  • Patientsäkerhet
  • Datorstöd
  • Hjärtstopp och HLR

Det är kostnadsfritt att delta och lunch ingår. Utförligare program kommer inom kort. 

Välkommen!

Anmäl dig nedan senast 23 februari.

Anmälan