Huvudmeny

Nominera uppsatser till Länsförsäkringars stipendium 2015/16

Uppsatser från följande utbildningar kan nomineras:

  • Sjuksköterska med specialisering Distriktssjuksköterska
  • Sjuksköterska med specialisering Ambulanssjuksköterska
  • Magisterutbildning inom arbetsvetenskap
  • Civilekonom

Nomineringsförfarande

Alla kan nominera. Du får nu möjlighet att nominera den uppsats du anser är bäst inom respektive utbildning.

Kriterier:

  • Uppsatsen ska ha färdigställts under 2015/16
  • Uppsatsen ska ha bidragit till kunskapsbildningen för såväl akademin som professionen
  • Uppsatsen ska ha de kvaliteter som kan förväntas av en väl genomförd uppsats, såväl språkligt som innehållsmässigt

Skriv en nomineringstext och berätta på vilket sätt just den uppsats ni nominerar kopplar till dessa kriterier.

Sista nomineringsdatum är 2016-11-06.

Fyll i nomineringsformuläret nedan.

Efter att vi mottagit din nominering kommer alla nomineringstexter gås igenom av personal kopplad till de fyra utbildningarna och de uppsatser med författare som väljs ut kommer att få ta emot stipendiet vid en ceremoni på Högskolan i Borås den 2016-12-06.

Med vänliga hälsningar
Beredningsgruppen

Kontakt

Jonas Andersson
Samverkanskoordinator
Högskolan i Borås

Högskolan i Borås och Länsförsäkringars logotyper