Huvudmeny

MIK-konventet för Lärarutbildningskonventet 2016

Det tredje MIK-konventet arrangeras av Högskolan i Borås den 8-9 nov. 2016 med medfinansiering av Statens medieråd och Utbildningsradion (UR) samt i samarbete med Filmpedagogerna. Temat för konferensen är MIK i lärarutbildningarna, hur gör vi? För att konferensen ska bli så innehållsrik som möjligt planerar vi för att deltagande lärosäten kan bidra med goda exempel på hur de arbetar med MIK i lärarutbildningarna. Tanken från vår sida är att dessa goda exempel ska filmas på enkelt sätt (med hjälp av mobiltelefon, surfplattor etc.) eller dokumenteras på annat sätt och skickas in till oss på högskolan i Borås. På konferensen kommer vi sedan att delge varandra och diskutera de olika exemplen och på så sätt bidra till det kollegiala lärandet.

Bakgrund

I november 2014 hölls den första nationella sammankomsten kring medie- och informationskunnighet (MIK). Tanken är att MIK-konventen ska vara årliga och arrangeras i en stafett mellan de av landets lärosäten som erbjuder lärarutbildningar. Det första MIK-konventet 2014 var ett samarrangemang mellan Malmö högskola, Södertörns högskola och Statens medieråd. Det andra MIK- konventet arrangerades 2015 av lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

MIK-begreppet har sin bakgrund i Unescos ramverk Media and Information Literacy och översattes till svenska av Nordicom vid Göteborgs universitet. Inom medie- och informationskunnighetsbegreppet (MIK) framhålls särskilt frågor om yttrandefrihet, demokrati, utbildning och digitala medier.

På många lärosäten har MIK kommit att användas som ett samlingsbegrepp för de diskussioner som brukar samlas under benämningen informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Det innebär att MIK även handlar om medier i skolan och de undervisnings- och läromedel som används i skolan. Här ingår inte bara böcker, skärmar och laptops utan även den digitala närverksstruktur och onlinemiljö som alltmer lärande sker inom.

I anslutning till årets MIK-konvent genomförs den regionala MIK-dagen i Västra Götalandsregionen. MIK-dagen arrangeras av Filmpedagogerna på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Under förmiddagen den 8 nov. ges möjlighet för MIK-konventets deltagare att även vara med på MIK-dagen.

Program

Anmälan

Se separat program och anmälningsformulär till MIK-dagen