Huvudmeny

Information om Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att läggas till i en databas som Kommunikation har tillgång till. Syftet med informationen är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka lokal och planera för mat. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma eller restaurang.

Uppgifterna skickas även som e-post till ansvarig för evenemanget.