Huvudmeny

Här nominerar du!

Sociala medier ger möjligheter för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma och stödja den här utvecklingen. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris på 100 000 kronor går till en person, grupp eller organisation som har utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta.

Både privatpersoner och organisationer kan nominera. Förslag skickas in via formuläret och sista dag för inlämning är den 19 mars 2018. 

Juryn består av:

Bengt KÅ Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Lotta Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås     
Marie Ingvarsson, Borås Stad 
Göran Björklund, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning