Program - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Program #Aloka2015


Tisdag 22 september

19:00          Förträff!

Ni som vill komma på förträffen är välkomna till Scandic Plaza där vi reserverat bord.   (sker på egen bekostnad, ingår inte i anmälningsavgiften).

Onsdag 23 september

Möjlighet för de som kommit tidigt till Borås att låna konferensrum. Bokas via Aloka2015@hb.se.

10:30-11:30 Registering sker på Sandgärdet plan 5


11:30-12:30 Lunch i Gröna matsalen i Balderhuset

Den inglasade avdelningen

12:30-13:00 Martin Hellström, prorektor på Högskolan i Borås, öppnar Aloka2015. Sal: M506, Sandgärdet


13:00-13:30 Karriärcentrens roll i matchningen nyutexaminerade-arbetsmarknad. Sal: M506, Sandgärdet

Hur kan vi bidra med att utveckla karriärcentrens roll och möjligheter när det gäller att få nyutexaminerade till rätt jobb? Daniel Kjellén, vice ordförande, Saco studentråd, berättar om slutsatserna från sin undersökning kring karriärverksamheterna på landets lärosäten. Han delar också med sig av de förslag Saco studentråd tagit fram för hur framtidens karriärcenter kan se ut.

13:30-14:00 Trygghetsrådet - framgångsfaktorer. Sal: M506, Sandgärdet

Marie Westerlund på Trygghetsrådet i Borås kommer att berätta om deras arbetssätt och varför de lyckas så väl i att hjälpa klienter att ta sig vidare i sin karriär.

14:00-14:20 Generic and transferable skills - Personlig utveckling av doktorander och unga forskare. Parallellspår 1. Sal: M506

Chalmers eftersträvar en forskarutbildning av högsta kvalitet, den syftar också till att kontinuerligt förbereda och stödja unga forskares karriärutveckling. För doktorander som påbörjat sin forskarutbildning efter 1 september 2012 ingår bl.a. en karriärplaneringskurs som en del i forskarutbildningen. Marie Hagman, Karriär- och näringslivsrådgivare på Careers Service, berättar om hur de är en del i det här arbetet.

14:20-14:40 Med nytänkande studenter skapar Miljöbron ett hållbarare näringsliv. Parallellspår 1. Sal: M506

Sandra Johansson från Miljöbron berättar hur de arbetar med att länka samman studenter vid universitet och högskolor med näringslivet. Hur kan man inom konkreta ramar arbeta i projekt som leder till att både studenten och verksamheten utvecklas mer hållbart? Hon visar exempel på studentprojekt och vad detta har lett till. Miljöbron har i över 18 år erbjudit studenter en fantastisk möjlighet att testa sina kunskaper och samtidigt bli flera erfarenheter rikare.

14:00-14:40 Vägen från akademin till fältet - Alumner och mentorer vid Bibliotekshögskolan. Parallellspår 2. Sal: M502

Att utbilda anställningsbara studenter och att skapa olika ytor för möten mellan befintliga och tidigare studenter är en viktig och integrerad del i bibliotekarieutbildningen. Rolf Hasslöw och Ingrid Johansson på Bibliotekshögskolan, berättar om arbetet med omvärldsbevakning och alumner på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. De beskriver hur de på ett framgångsrikt sätt inkluderat och arbetat med mentorskap och få in forskningen i utbildningen. Detta för att förbereda studenterna för ett arbete i en värld i ständig förändring. De kommer även att belysa hur fältet ser på anställningsbarhet och vägen från akademin till fältet.

14:40-15:40 Fika inkl. gruppövningar "Tema - Studentens lärande i centrum, vår roll i processen"

Lokal tilldelas på passet innan. M502, M504 med kringytor.

15:40-16:00 Avrundning av dagen och förhållningsregler inför kvällen. Sal: M506

17:00 Buss avgår från Akademiplatsen för middag och guidning på Borås Djurpark.

Stilettklackarna bör lämnas hemma till förmån för promenadvänliga skor.

21:30 Avgår bussen från Borås Djurpark tillbaka till Akademiplatsen

 

Torsdag 24 september

08:30-08:40 Presentation av dagens program. Sal: Vestindien, Textile Fashion Center, plan 2.

08:40-09:00 Historien kring Simonsland

Sal: Vestindien

Hanna Lassing, VD, Kanico
Det var länge sedan bullret från textilindustriernas maskiner tystnade i det gamla fabrikslandskapet i Simonsland. De gamla byggnaderna finns kvar; färgeri, väveri, syfabrik och spinneri men innehållet är nytt, något som ska bygga en grund för Borås framtid. Arvet från textilindustrin sitter djupt i Borås själ och har varit tongivande för stadens utveckling. Här finns idag ett internationellt erkänt kluster av textil- och konfektionsföretag och ur detta perspektiv är det naturligt att Textile Fashion Center växer fram just här.

09:00-09:30 Making sense of space

Sal: Vestindien 

Andreas Desai, Joy of Plenty.
Framtidens arbetsplats handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling, inspiration och produktivitet. Arbetsgivare vill attrahera de bästa medarbetarna och som arbetstagare investerar vi mer och mer av oss själva i vårt arbete. För oss som lärosäte är det viktigt att våra studenter vill tillbringa tid i lokalerna och att de då får bästa möjliga förutsättningar att sätta lärandet i fokus. Hur ser kopplingen mellan ett företags arbetsmiljö och lönsamhet ut, och vad är viktigt att tänka på när vi utvecklar våra arbetsplatser för att de ska bidra till att driva affärerna framåt? Samtidigt, hur ser akademin på lärande miljöerna och vad vill vi uppnå i form av god kvalitet och utvecklandet av vårt varumärke? Andreas kommer att ge konkreta exempel på viktiga faktorer och verktyg i processen, samt prata om hur vår arbetsmiljö påverkar oss och i slutändan också påverkar organisationen.

09:30-10:00 Flexibla arbetsmiljöer i en livslångt lärande

Sal: Vestindien

Tobias Ruhtenberg, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, kommer att ge tips på olika typer av virtuella miljöer och tekniska verktyg. Virtuella miljöer spelar en stor roll i verksamheten för möten mellan studenter, personal och alumner. Vi kommer även att få möjlighet att testa i grupp.

10:00-10:30 Fika


10:30-11:30 Grupparbete kring frågor som rör karriär och alumn

Kommer att ske i en miljö som Tobias Ruhtenberg gjort oss bekant med och som anpassas utifrån våra två respektive inriktningar med olika frågeställningar.

11:30-13:00 Lunch i restaurangen The Company på Textile Fashion Center


13:00-13:45 Jobbmöjligheter. Parallellspår 1. Sal: Vestindien

Jens Sandahl är analytiker på Arbetsförmedlingen. Han kommer att berätta om Arbetsförmedlingens prognoser och vilka yrken som kommer att vara efterfrågade på arbetsmarknaden det närmaste året och i fem- till tioårsperspektivet.

13:00-13:45 Framgångsrik samverkan på alla nivåer. Parallellspår 2. Sal: Galleriet T154, Textile Fashion Center, plan 1

Programansvarig för byggingenjörsprogrammet, Kimmo Kurkinen på Högskolan i Borås, berättar om deras långsiktiga och framgångsrika arbete med att knyta alumner och professionen till utbildningen och forskningen. Detta har tagit sig uttryck i specifika mötesplatser, möten i utbildning och inflöde till forskning.

14:00-14:30 Statsvetare i yrkeslivet. Sal: Vestindien

Karin Andersson från Göteborgs universitet kommer att berätta om kursen "Statsvetaren i yrkeslivet" ett exempel på integration av alumner och verksamma praktiker i utbildningen. Utvecklats i samarbete med yrkesvägledare, praktiksamordnare samt bygger till stor del på information från yrkesaktiva.

14:30-15:00 Fika


15:00-16:00 "Stor och Liten" Sal: Vestindien

Marcus Bergman från Gina Tricot och Billy Nord från Billy Nord Creative kommer att ge oss goda exempel och spännande resor från "Sveriges Milano".

16:00 Avrundning av dagen samt förhållningsorder inför kvällen


17:30 Fashion Gallery och visning av Textilhögskolan med avslutande middag med "Young Alumni Roast" på Grand Hotell

Fashion Gallery är en saluhall i mode där du har chans att hitta unika plagg som ännu inte nått den stora marknaden. Här arbetar designers med att ta fram nya plagg och kollektioner. Fashion Gallery är en del av Marketplace Borås; Skandinaviens ledande affärsarena inom mode, textil och design.

Fredag 25 september

08:30-08:40 Presentation av dagens program. Sal: Parlamentet (M404)


08:40-09:00 Rektor Björn Brorström öppnar dagen. Sal: Parlamentet (M404)

Högskolans organisation av samverkansfrågor och alumni. Ett gräsrotsperspektiv.

09:00-09:45 Ensam är inte stark – Samarbetet inom Fyrklövern som stärker alumnverksamheten. Sal:Parlamentet (M404)

Ximena Deramond, ansvarig för alumnsamverkan, Karlstads universitet
samt delprojektledare i MINT.
Fyrklöver etablerades i slutet av 2009. Ett samarbete mellan de fyra yngre universiteten i Sverige: Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet samt Örebro universitet. VINNOVA har beviljat Fyrklövern projektmedel och idag jobbar vi bl.a. med ett gemensamt projekt s.k. MINT (Mobilitet och nytta för tillväxt) där alumnsamverkan är ett delprojekt. Delprojektet har förutom tillskott i kassan även genererat ett starkt nätverk där vi delger information och strävar efter att ha likartade arbetssätt där vi integrerar alumnsamverkan inom grundutbildning och forskning.

09:45-10:15 Fika

10:15-11:00 Samtal kring viktiga frågeställningar inom alumnarbetet. Sal:Parlamentet (M404)


11:00-11:45 The Perfect Marriage: Why Alumni and Career Services are Like Peas in a Pod. Sal: Parlamentet (M404)

Corey Morris, Alumni Relations Manager, Aarhus universitet.
What do you get when you take a successful alumni relations program and marry it with an equally successful career services program? During this session, Corey Morris will address this question by handholding you through a recent "marriage" between alumni and career at Aarhus University - for better and for worse. He will challenge your assumptions, prod your beliefs and facilitate a discussion that aims to leave you with a fresh perspective on why alumni and career services may be the perfect marriage.

11:45-12:00 "Tack och Hej" med överlämnande av stafettpinnen. Sal:Parlamentet (M404)


12:00 Lunch i Oasen på Sandgärdet

Finns möjlighet att ta med sig lunchen för de som är på språng

Nyfiken på Borås?


Ta reda på mer om staden Borås.