Huvudmeny

Days of Knowledge 2016

Den 19 oktober arrangerades Days of Knowledge - en högtid som firar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. Årets Days of Knowledge var en del av högskolans internationella vecka och hade därför ett internationellt tema. Hade du inte möjlighet att vara på plats för Days of Knowledge 2016? Här kan du se eftermiddagens program i efterhand. 

Days of Knowledge 2016 var en del av Globala Borås
Globla Borås var ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery, Högskolan i Borås och biståndsmyndigheten Sida. Syftet med Globala Borås var att lyfta globala frågor på en lokal arena. Borås är den sjunde kommunen som har blivit utsedd till Global kommun av Sida och syftet med projektet är att fler ska intressera sig för globala frågor. Temat för Globala Borås var, Agenda 2030 – de nya hållbarhetsmålen, Miljö och klimat, Jämställdhet och Mänsklig säkerhet.

Under eftermiddagen bjöds det bland annat på en paneldiskussion kring hållbar design och en föreläsning med Wikimedia Sverige, årets vinnare av Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris. Eftermiddagen avslutades med stipendieutdelning inom hållbar utveckling.

Kvällsarrangemang

På kvällen arrangerades en tillställning för speciellt inbjudna gäster där Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delade ut bidrag till forskningsprojekt samt sociala medier-priset.

Läs mer

2016: Days of Knowledge 2016 – en dag i kunskapens tecken
Läs också nyheten där 2016-års bidragsmottagare vid Högskolan i Borås presenteras.

2015: Utbildning och forskning hyllades under Days of Knowledge

2014: Maria Wetterstrand inledde första "Days of Knowledge

Logotyper för Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad.