Huvudmeny

Days of Knowledge

Hade du inte möjlighet att vara på plats för årets Days of Knowledge? Här kan du se eftermiddagens program i efterhand.

Den 19 oktober arrangerades Days of Knowledge - en högtid som firar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. Årets Days of Knowledge var en del av högskolans internationella vecka och hade därför ett internationellt tema.

Fakta om Days of Knowledge
Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad. Läs nyheten där årets bidragsmottagare vid Högskolan i Borås presenteras.

Days of Knowledge är en del av Globala Borås
Globla Borås är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery, Högskolan i Borås och biståndsmyndigheten Sida. Syftet med Globala Borås är att lyfta globala frågor på en lokal arena. Borås är den sjunde kommunen som har blivit utsedd till Global kommun av Sida och syftet med projektet är att fler ska intressera sig för globala frågor. Temat för Globala Borås är, Agenda 2030 – de nya hållbarhetsmålen, Miljö och klimat, Jämställdhet och Mänsklig säkerhet. Se hela programmet för Globala Borås.

Under eftermiddagen bjöds det bland annat på en paneldiskussion kring hållbar design och en föreläsning med Wikimedia Sverige, årets vinnare av Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris. Eftermiddagen avslutades med stipendieutdelning inom hållbar utveckling.

Kvällsarrangemang

På kvällen arrangerades en tillställning för speciellt inbjudna gäster där Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delade ut bidrag till forskningsprojekt samt sociala medier-priset.

Läs mer

Nyhet 2016: Days of Knowledge 2016 – en dag i kunskapens tecken

Nyhet 2015: Utbildning och forskning hyllades under Days of Knowledge

Nyhet 2014: Maria Wetterstrand inledde första "Days of Knowledge

Logotyper för Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad.