Huvudmeny

Forskar Grand Prix 2016

Välkommen till Forskar Grand Prix – tävlingen där forskare ska göra den bästa presentationen av sin egen forskning på 4 minuter. Presentationen ska vara så fängslande, inspirerande och pedagogisk som möjligt. Efter presentationen bedömer en jury och publiken insatserna och utser tillsammans en vinnare.

Tid: Fredag 30 september, kl. 17:30-19:00
Plats: The Kårner, Yxhammarsgatan 9, Borås

Jury:

Ida Legnemark, politiker och retorikexpert
bedömer scenframträdandet
Jon Koldenius, journalist på Sveriges Radio P4 Sjuhärad
bedömer begripligheten
Anne Persson, professor vid Högskolan i Skövde
bedömer forskningen

Tävlande

Anders Sterner

Anders Sterner 

Vårdvetenskap, Högskolan i Borås

"Som nyutbildad sjuksköterska möter man många svåra och utmanande situationer. I min forskning vill jag kartlägga hur nyutbildade sjuksköterskor upplever akuta situationer. Deras upplevelser och erfarenheter ska sedan ligga till grund för en utbildningsintervention med simulering under sjuksköterskeutbildningen."

Läs ett längre reportage om Anders forskning.

Sara Hornborg

Sara Hornborg

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

"Jag forskar på miljöpåverkan av fisk- och skaldjursproduktion, både från fiske och odling. Min utgångspunkt är livscykelanalys. Det är en metod som kvantifierar resursförbrukning och miljöpåverkan från en produkt utifrån ett kedjeperspektiv. Syftet är att  hitta förbättringspotentialer. Dessa kan vara både inom förvaltningen av fisket, hos fiskaren/odlaren eller i dieten hos en konsument– alla viktiga för att skapa förutsättningar för uthållig produktion av fisk- och skaldjur."

Läs ett längre reportage om Saras forskning.

Magnus Hagiwara

Magnus Andersson Hagiwara 

Vårdvetenskap, Högskolan i Borås

"Hot mot patientsäkerheten är ett stort problem i all sjukvård. När det gäller ambulanssjukvård vet vi väldigt lite om riskerna då inga större kartläggningar har gjorts. De få studier som finns pekar på att misstag i bedömningen av den akut sjuke eller skadade patienten är ett stort hot mot patientsäkerheten. Jag vill med min forskning ta reda på vilka hot mot patientsäkerheten som finns i ambulanssjukvården samt ta reda på om ambulanspersonal bedömer patienter på ett säkert sätt."

Läs ett längre reportage om Magnus forskning.

Anita Pettersson

Anita Pettersson

Resursåtervinning, Högskolan i Borås

"I min forskning vill jag ta till vara de resurser vi redan tagit ut, upparbetat och använt från jordens förråd. För att få ett hållbart samhälle och säkra kommande generationers framtid måste vi minska vår användning av ny-utvunna råvaror och återanvända de material som finns i våra avfallsströmmar, så kallade sekundära råmaterial."

Läs ett längre reportage om Anitas forskning.

Maja Gunn

Maja Gunn

Textil och mode, Högskolan i Borås

"Min forskning ger förslag på ett experimentellt sätt att arbeta med mode, där kläder designas och undersöks i relation till performance, genus, identitet och queerbegrepp."

Läs ett längre reportage om Majas forskning.


Fakta om tävlingen

Forskar Grand Prix samordnas av Vetenskap & Allmänhet som även arrangerar den nationella finalen i Stockholm tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, VINNOVA och Vetenskapsrådet. Mer om tävlingen (extern länk).

Frågor eller funderingar?

Kontakta Ida Borenstein, kommunikatör. 
Mobil: 0709-24 01 42
E-post: ida.borenstein@hb.se

 

 

Loggor