Huvudmeny

Låna en forskare 2016

Vad gör en forskare? Varför blir man forskare? Och vad kan man forska om? Forskare är egentligen helt vanliga människor men med ovanligt spännande jobb. Vill du låna en forskare till ditt klassrum den 30 september så att han eller hon kan berätta mer?

Här kan du läsa om vilka forskare du kan låna och vad de sysslar med. Forskaren lånas ut i cirka 60 minuter.

MaritaMarita Cronqvist

Pedagogik

Hur hänger kunskap ihop med hur man lär känna varandra i en grupp? Och hur gör man så att alla är delaktiga i en grupp utifrån hur man är som person? Detta diskuterar gärna Marita som också forskar om vad blivande lärare menar att det innebär att ta ett moraliskt ansvar för elever i undervisningen. Hur kan det visa sig i handlingar och hur lär sig blivande lärare att ta ansvar? Dessutom är hon en forskare som gillar att löpträna. 

 

 

 

Fredrik StåhlFredrik Ståhl

Genetik

Träffar gärna klasser från årskurs 4 och uppåt.

Hur kan man förbli frisk även när man blir mycket gammal. Är det generna som är det viktiga eller är det hur man lever eller är det lite av båda? Forskargruppen Fredrik arbetar i frågar äldre om deras liv och tittar på vilka gener de har och försöker på så sätt ta reda på hur det hänger samman. För övrigt är han helt galen i rymdforskning - ju knepigare ju bättre!

 

 

Kamran RoustaKamran Rousta

Resursåtervinning

Kamran forskar om sociala aspekter inom avfallshantering. Han svarar på frågor som: Vad är vår roll i avfallshanteringssystemet? Hur kan vi bidra till att minska miljöpåverkan av avfallet? På vilket sätt kan man sortera avfallet bättre? Och varför måste vi sortera våra sopor? Kamran älskar matematik och att vara lärare. När han är ledig gillar han att laga mat.

 

 

 

Linnéa LindsköldLinnéa Lindsköld

Biblioteks- och informationsvetenskap

Träffar gärna mellanstadieklass eller gymnasieklasser.

  1.  Vuxna säger att det är viktigt att barn och unga läser böcker. Men varför tycker de det? Och har det alltid varit så? Linnéa forskar om varför läsning precis just nu ses som något bra av alla, från McDonalds till föräldrar och politiker. Hon berättar om vad det är i läsningens politiska historia som avslöjar varför dagens syn på läsning ser ut som den gör.
  2.  Vad är skillnaden mellan att läsa själv och att berätta om läsning för en kompis? Vad spelar rummet för roll för läsning? Linnéa har pratat om social läsning med barn mellan 6 och 13 år som varit med i det läsfrämjande projektet Sommarboken.

Susanne KlaarSusanne Klaar

Pedagogik

Kommer gärna till förskolor.

Susannes forskning handlar om hur det går att se vad och hur barn lär sig genom att observera det som sker och lyssna på det som sägs när barn möter sin omvärld, ensamma eller tillsammans med andra barn och vuxna. Hon vill gärna diskutera med barnen i förskolan hur det går till att observera noggrant för att ta reda på saker. Susanne är också öppen för att svara på och diskutera andra frågor tillsammans med barnen. Susanne är utbildad förskollärare och matte/NO-lärare 1-7.

 

Laura Darcy

Laura Darcy

Vårdvetenskap

Lauras forskning går ut på att locka fram och belysa barnens egna berättelser, framförallt små barn med cancer. Barn har rätt att komma till tals, dessutom behövs deras egna upplevelser av hälsa och sjukdom för att ge en kvalificerad vård. Detta för att kunna ge barnen det stöd som behövs för att leva det vardagsliv de vill - även med en långtidssjukdom. När Laura inte forskar sjunger hon i kör.

 

 

 

Mats JohanssonMats Johansson

Textilteknologi / Hållbarhet

Hur kan det gå åt 10 000 liter vatten för att få fram 1 kg bomull? Varför säger vi att tyger andas? Hur kan en elbil vara ett dåligt miljöval (inte så textilt men ändå)? Forskning och utveckling av nya material och processer
för att tillverka tyger på bättre sätt med mindre resursanvändning i fokus, är ett viktigt område på sektionen för textilteknologi. Förutom hållbarhetsfrågor så ägnar sig Mats också åt komfort och funktion, och en hel del smarta textilier, till exempel en duk man kan spela musik på!

 


Frågor eller funderingar?

Kontakta Annie Klasén, kommunikatör.
Mobil: 0701-00 08 74, e-post: annie.klasen@hb.se