Huvudmeny
ITSM Borås logotype

Program

 

08:30 Kaffe och registrering

09.00 Konferensens öppnande Rektor Björn Brorström och professor Stefan Cronholm, Högskolan i Borås. Moderator Peter Hero, itSMF väst

09.15 Keynote: ITIL and customer relations – Philip Hearsum, Axelos 

Philp Hearsum arbetar på Axelos som bland annat äger ITIL. Philip Hearsum är ITIL Portfolio Manager och tror passionerat på Service Management och särskilt ITIL. Han synnerligen engagerad i att hjälpa folk att få ut det mesta av deras ITSM-resa.


10.00 Outsourcing – 
Mike Malmgren, Linköpings universitet/ Ashridge Business School i England

Mike Malmgren är Head of Strategy & Innovation vid Ashridge Business School i England och Associate Professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på outsourcing från både ett kund- och ett leverantörsperspektiv.


10.35 Kaffe

11.00 Unleashing IT's potential – delivering corporate value through agile methods – Lars Narvselius, Tregamma

Lars Narvselius är en erfaren IT-konsult som har en stor kunskap om programme management, portfolio management, business process development and IT systems migration management. Lars har också en omfattande kunskap om organisationsförändring, metodutveckling och coachning av ledarskap.

11.35 Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing – Martina Svenfelt, Bankgirot

Martina Svenfelt är nuvarande systemchef vid Bankgirot. Tidigare var hon Head of Sourcing. Hon kommer att tala om att när hela applikationsförvaltningen och systemutvecklingen är outsourcad ställer det nya krav på organisationen som finns kvar. Bland annat betyder detta att organisationen behöver kunna hantera flera nya viktiga frågor som: Vad bör kvarvarande organisation fokusera på? Hur får man ut största möjliga nytta av outsourcingen?

12.10 Lunch

13.10 Value delivery – Lars Eklöf, Volvo Cars

B Sc Systems Science, Volvo Cars IT/CIO Office. De senaste åren har Lars Eklöf arbetat i en internationell miljö och fokuserat på process management ur ett globalt perspektiv, change management och quality transformation. Lars Eklöf har också byggt upp flera internationella nätverk både på strategisk och på operativ nivå med syftet att leverera värde till verksamheter. 

13.45 Keynote: Företagsledning för innovation och tillväxt  Inspiration från Google Inc. och Silicon Valley  Annika Steiber, Strategos inc.

Innovation för tillväxt är, i en innovationsekonomi, en fråga för högsta ledningen och styrelsen. Trots detta betraktar och behandlar många svenska aktörer fortfarande innovation som om det vore enbart en produktutvecklingsfråga. Avsaknaden av grundläggande ledningsprinciper och koncept för hur företag kan bygga in innovation i sitt DNA är en viktig förklaringsfaktor till att vi inte kommit längre i vårt innovationsarbete. I min forskning har jag funnit sex management principer för långsiktig innovationskraft. Jag har också studerat Google Inc. samt andra framgångsrika Silicon Valley företag som har byggt hela, eller stora delar av, sin managementmodell på dessa sex principer och därmed skapat en systemisk förmåga till innovation. Vad kan vi lära av dem?

14.30 Kaffe

14.50 ITSM i kommuner – Rosita Ahlstedt, Varbergs kommun och Johan Olovsson, Borås Stad

Rosita Ahlstedt har 15 års erfarenhet inom IT och är sedan ett år tillbaka enhetschef med ansvar för IT-drift i Varbergs kommun.

Johan Olovsson ansvarar för införandet av nya e-tjänster i Borås Stad samt utför kartläggningar och analyser av förvaltningarnas behov av att införa e-tjänster. Dessutom ansvarar Johan Olovsson för att överbrygga gapet mellan verksamhetsutveckling och IT. I detta arbete ingår bland annat att ta fram underlag för beslut samt fånga in krav och idéer från medborgare, företag och andra organisationer.

15.25 Managerial values and improving public sector IT service: experiences from Denmark and NorwayJeremy Rose, Högskolan i Skövde

Jeremy Rose är professor i informatik vid Högskolan i Skövde. Han är också biträdande professor vid Aalborg universitet, och gästforskare vid Cambridge University. Han har arbetat med forskningsprojekten PITNIT, SPV, DISIMIT, CaIN i Danmark och haft flera engagerade och konsulterande forskarroller. Hans forskningsintresse är i princip fokuserat på IT och organisatoriska förändringar, IT och samhällelig förändring, hanteringen av IT och systemutveckling. 

16.00 Avslutning och kaffe

Programmet som pdf

Hitta hit


Konferensen äger rum i Sparbankssalen som ligger i entréplanet i byggnaden Sandgärdet på Högskolan i Borås. För kartor och parkeringsmöjligheter, se

itSMF arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management. De jobbar också med att befrämja kontakter mellan sina medlemmar för erfarenhetsutbyte, exempelvis genom frukostmöten och konferenser.