Huvudmeny

Kontakt

Högskolan i Borås bedriver forskning inom bland annat IT Service Management. Aktuella projekt är "Förbättrad processeffektivitet och kvalitet i IT Service Management" och "Ramverk för framtidens ITSM".

itSMF tillhandahåller ett världsomspännande nätverk av professionella användare av IT Service Management. itSMF Sweden är det svenska nätverket. Genom att ansluta sig och medverka kan man ta del av erfarenheter från likasinnade, utbyta idéer och lösningar och hålla sig informerad om den senaste teknologiutvecklingen. itSMF arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management. Vi jobbar även med att befrämja kontakter mellan våra medlemmar för erfarenhetsutbyte. Främst genom frukostmöten och konferenser.