Huvudmeny

Diplomeringshögtid - Hållbar utveckling


Tid: 2014-04-24, 10:00 — 10:30
Plats: Vardagsrummet, Sandgärdet

I samband med årets PUH-konferens, Högskolan i Borås årliga högskolepedagogiska utvecklingskonferens, genomförs diplomering av de kurser vid högskolan som har ansetts ha perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment.

Alla anställda är välkomna att närvara vid diplomeringen, fika kommer att serveras.

För övriga delar av PUH-konferensen krävs dock föranmälan. Mer om det läser du här.