Huvudmeny

Forskningssem, VHB och HIT presenterar forskning


Tid: 2014-04-16, 13:00 — 15:00
Plats: M504
Evenemangstyp: Seminarium

Institutionen för vårdvetenskap och Institutionen Handels- och IT-högskolan presenterar sin forskning.

VHB

Forskningsområdet ”Utsatta grupper” (Äldre, barn, funktionshindrade i alla åldrar)  
Maria Nyström presenterar området "Utsatta grupper" översiktligt och knyter an till det strategiska forskningssamarbetet med Högskolan i Skövde.
Fredrik Ståhl ger ett exempel med projektet ”Gener och Livsstil”.
 
Forskningsområdet Akut och prehospital vård
Johan Herlitz  presenterar huvuddragen i prehospens forskning. 
Berit Lindahl presenterar huvuddragen i ett forskningsprogram inom intensivvård. Hon beskriver en intervention som riktar sig mot vårdrummets betydelse för hälsa, tillfrisknande och välbefinnande inom högteknologiska miljöer.

 

HIT

Computer Science Lab at Borås Sweden (CSL@BS) - Ulf Johansson
Styrning, Organisation och Ledarskap (SOL)  - Rolf Solli
Sustainable Consumption Research Group (SC Research Group) - Nicklas Salomonson

 

Kontakt Nicklas Salomonson, forskningssamordnare på Institutionen Handels- och IT-högskolan.

Arrangör: Institutionen Handels- och IT-högskolan