Huvudmeny

Frukostmöte Kompetensförsörjning vid tillväxt


Tid: 2014-04-03, 07:00 — 09:00
Plats: M402
Evenemangstyp: Föreläsning

En avgörande faktor för entreprenörskap, fler jobb, växande företag och tillväxt i Sverige är tillgången till kompetent personal.I många sektorer och branscher råder dock kompetensbrist - oavsett konjunkturläge. Mycket talar för att detta är ett hinder tillväxt.

Nu ger bemanningsbranschen och forskningen sin samlade syn med tips och goda råd på kompetensförsörjning vid tillväxt.Möt Mikael Jansson, VD på Manpower AB, med över 15 års erfarenhet från bemanningsbranschen och Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap forskare och vetenskaplig ledare i CAV, Centrum för Arbetsliv och Vetenskap, vid Högskolan i Borås. Mikael, som har varit med och byggt upp Manpower till Sveriges största bemanningsföretag, kommer att berätta om sin resa i bemannings-branschen och hur han ser på perspektivet om kompetens som resurs i tillväxt. Margareta forskar om ledning, styrning och organisering, LEAN-produktion, livskraft i företag och organisationer samt om vad som utmärker framgångsrika idrottsklubbar. Hon kommer att ge sin akademiska syn på samverkan för framgångar mellan akademi och näringsliv.

Arrangör: Högskolan i Borås, ConnectVÄST