Huvudmeny

Licentiatseminarium: Hannes Göbel, HIT


Tid: 2014-04-29, 13:15 — 15:15
Plats: Sal A31, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Evenemangstyp: Seminarium

Hannes Göbel, doktorand vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, presenterar sin licentiatavhandling.

Titel: "IT Service Management - Designprinciper för informationssystemsartefakter".
Opponent: Universitetslektor Jonas Sjöström, Uppsala universitet.
Huvudhandledare: Stefan Cronholm, Högskolan i borås

För mer information kontakta Lena Sjöholm, e-post lena.sjoholm@liu.se, telefon 013-282357.

Arrangör: Linköpings universitet