Huvudmeny

Politikerbesök: Lars Ohly (V)


Tid: 2014-04-14, 10:00 — 15:00
Evenemangstyp: Besök

Lars Ohly (V) besöker rektor Björn Brorström för att informera sig om Högskolan i Borås. I programmet ingår bl.a. ett samtal med prorektor Martin Hellström och professor Kennert Orlenius om Projekt Norrby.

Projekt Norrby ingår som en forskningsinsats i ett större satsning som avser dels nybyggnation på ett centralt f.d. industriområde, dels vitalisering av ett angränsande område med miljonprogramstruktur. Projektet kännetecknas av höga ambitioner om social och ekologisk hållbarhet.