Huvudmeny

Reservantagningsperiod börjar


Tid: 2014-08-26 — 2014-08-27

Om du inte blivit antagen kan du bli reservplacerad. Reservantagning sker efter andra urvalet om någon/några lämnat återbud till sin plats och det finns lediga platser.

Högskolan kallar reserver i tur och ordning strikt enligt reservlistan. 

Du behöver inte komma till uppropet. Högskolan kontaktar dig om du blir antagen. Reservantagningen kan pågå ca två veckor in på terminen.