Huvudmeny

Samtal om maskiningenjörer och polymerteknologi


Tid: 2014-08-19, 12:00 — 16:00
Plats: Sal C203, Högskolan i Borås, Allégatan 1
Evenemangstyp: Möte

På Högskolan i Borås har vi utbildat maskiningenjörer under många år. Just nu pågår en vidareutveckling av maskinutbildningen.
I takt med att forskningen inom hållbar utveckling/plaståtervinning/bioplaster på högskolan har växt har också intresset för att anpassa maskinutbildningen till plastindustrin ökat.
Vi bjuder in till samtal om vilka kunskaper plastindustrin ser att framtida maskiningenjörer i Sjuhärad behöver. Vid samtalet deltar även bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM – Innovations- och kemiindustrierna som arbetar aktivt med utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor.

Vi möts i receptionen till Högskolan i Borås (Allégatan 1) kl. 12:00 den 19 augusti och håller sedan på som längst till 16:00.

Program

  • Lunch
  • Välkommen
  • IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
  • FoU inom plastområdet på Högskolan i Borås
  • Maskinutbildningen i Borås - samtal om framtida profil och behov
  • Bättrekonceptet
  • Summering

Anmälan

Anmälan senast 12 augusti till e-post: mikael.skrifvars@hb.se

Mycket välkommen!

Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi
Anders Nylund och Peter Kammensjö, lärare i maskinkollegiet
Pontus Alm, ansvarig för plastbearbetningsfrågor, IKEM

Arrangör: Högskolan i Borås och IKEM