Huvudmeny

Disputation: Henrik Andersson


Tid: 2014-12-12, 09:00 — 13:00
Plats: Sal 2119, hus 2, Arvid Wallgrens backe
Evenemangstyp: Disputation

Henrik Andersson, doktorand inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, disputerar vid Sahlgrenska akademin den 12 december med avhandlingen: "Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv."

Opponent: Professor Venke Sørlie, Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo, Norge. 

Betygsnämnd:
Docent Helle Wijk, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Professor Ingegerd Fagerberg, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskola.
Professor Lars Wallin, Akademin för UHS, Högskolan Dalarna.
Ordförande för disputationsakten: Docent Lena Oxelmark, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. 

Arrangör: Göteborgs Universitet