Huvudmeny

Mittseminarium inom polymerteknologi och bioteknik


Tid: 2014-12-08, 13:00 — 16:00
Plats: E308
Evenemangstyp: Seminarium

Välkommen till mittseminarium inom forskningsområdet polymerteknologi. Denna forskning har som mål att utveckla miljömässigt hållbara plaster, textila fibrer och fiberkompositer. Inom området undersöks och utvecklas även nya polymera material för tillverkning av plastprodukter, tekniska textilier samt kompositer. Föreläsningen ges på engelska. Önskar du mer information var vänlig kontakta föreläsarna. 

Föredragshållare är Behnaz Baghaei, Julius Akinbomi och Adib Kalantar Mehrjerdi.

Huvudhandledare för Behnaz och Adib är professor Mikael Skrifvars. Huvudhandledare för Julius är professor Mohammad Taherzadeh.